Uppdatering: Ändringar i verksamheten på grund av Coronaviruset

För att begränsa riskerna av spridning av Coronaviruset (Covid19) har styrelsen beslutat om följande åtgärder:

 • Påskfestivalen 10 – 12 april 2020 ställs in.
 • C3B-kurs 20 – 22 mars ställs in/kursschemat förskjuts (nytt datum 2021-02 eller 2021-05?)
 • Även kursverksamheten ställs in tills vidare.

Oförändrad verksamhet:

 • Kursverksamhet kvällstid måndag – onsdag fortsätter enligt kursplanen.
 • A1 nivådans 14 mars genomfördes enligt plan.
 • Instruktörskursen 9-10 maj beräknas genomföras enligt plan.

Kom inte till kurskvällar eller andra aktiviteter om du känner förkylningssymptom.
För mer information om vad du ska tänka på om Coronaviruset se Folkhälsomyndighetens sida Skydda dig och andra.
Vi följer myndighetsinformation och kan med kort varsel anpassa verksamheten efter gällande riktlinjer, och informerar om om förändringar på hemsidan och Facebook.

Ändringar i verksamheten på grund av Coronaviruset

För att begränsa riskerna av spridning av Coronaviruset (Covid19) har styrelsen beslutat om följande åtgärder:

 • Påskfestivalen 10 – 12 april 2020 ställs in.
 • C3B-kurs 20 – 22 mars ställs in/kursschemat förskjuts (nytt datum 2021-02 eller 2021-05?)

Oförändrad verksamhet:

 • Kursverksamhet kvällstid måndag – onsdag fortsätter enligt kursplanen.
 • A1 nivådans 14 mars genomförs enligt plan.
 • Instruktörskursen 9-10 maj beräknas genomföras enligt plan.

Kom inte till kurskvällar eller andra aktiviteter om du känner förkylningssymptom.
För mer information om vad du ska tänka på om Coronaviruset se Folkhälsomyndighetens sida Skydda dig och andra.
Vi följer myndighetsinformation och kan med kort varsel anpassa verksamheten efter gällande riktlinjer.